Financial | Nanobiotix receives 1 million euro from OSEO

English